ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง – ปากนาย เพื่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมจังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์

Posted by:

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง – ปากนาย เพื่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมจังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์ และเดินทางต่อมายังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าจริม) ท้องที่ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 12,815 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา พื้นที่ดังกล่าวคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ดำเนินการตรวจสอบสิทธิและคุณสมของบุคคล ผู้มีรายชื่อ และข้อมูลรูปแปลง ที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแล้ว จำนวน 691 ราย เนื้อที่กว่า 6,928ไร่ และอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติของบุคคล ผู้มีรายชื่อ และข้อมูลรูปแปลง จำนวน 5,887 ไร่ เพื่อจัดให้กับประชาชน และเร่งดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้กับประชาชนที่ได้รับ การจัดที่ดิน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

0