ประชาสัมพันธ์โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2

Posted by:

อบต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการปรับแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในเขตพื้นที่ชุมชน โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 เม.ย. – 18 มิ.ย. 64 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com

0